Britt Strömbäcks Släkt-och Gårdsforskning

 
             
   

   
         
   

Fädernelandets historia

   
         
   

Vi läsa fädernelandets historia för att få veta, hur de människor, som före oss bodde här i landet, hade det och vad de uträttade. Många stora ting har skett här i Sverige före vår tid. Vi behöva endast se oss omkring i vårt land, så måste vi fråga oss ; när odlade man upp alla dessa åkrar, som nu bära oss skördar överallt i landet och vilka delar av riket började odlaren först sitt arbete? När byggde man städerna, och varför har människorna flyttat samman för att bo så hopträngda i dem? Har man alltid haft fabriker i landet? När byggdes våra kyrkor? Varför har man dragit fram kanaler och byggt järnvägar? Alla ha vi nytta av dessa stora verk. Det är tydligt att de inte har kommit till på en dag utan genom långa tiders hårt arbete. Det vore otacksamt, om vi inte alls brydde oss om att fråga efter de människor, som uträttade allt detta och efter ett strävsamt liv åt sina efterkommande överlämnade landet i bättre skick, än det varit när de föddes.

   
         
   

Källa: Fädernelandets historia för realskolan 1912

   
         
     

 Släktforskning

Risdal Gamleby